Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Otrzymać gotówkę Icon for Android in PNG

Ta ikona Otrzymać gotówkę została wykonana w stylu Android KitKat. Jeżeli wykorzystujesz ikony dla Android owych aplikacji, polecamy ci korzystania z najnowszych paczek ikon wykonanych w stylu Material (proszę sprawdź nasz pasek po prawej). W innym wypadku jest to solidna paczka ładnych ikon w małych rozdzielczościach do zastosowania w internecie lub w prasie. Ikony charakteryzują się grubymi liniami i gładkimi narożnikami i są zoptymalizowane do 24x24 pikseli.
Otrzymać gotówkę icon. The image is the right hand of a person. It is being held out in a cupped shape. There are two coins above the palm of the hand. The coins are different sizes but they both have a number one on them.
The image is the right hand of a person. It is being held out in a cupped shape. There are two coins above the palm of the hand. The coins are different sizes but they both have a number one on them.