Categories
Color

Download Otrzymać gotówkę Icon (vector, PNG)

Ta ikona Otrzymać gotówkę jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The image is the right hand of a person. It is being held out in a cupped shape. There are two coins above the palm of the hand. The coins are different sizes but they both have a number one on them.