Zmień motyw Icon in Vector

Ta ikona Zmień motyw jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This icon represents change theme. It includes two square shapes overlapping each other. Both squares have two smaller squares with a line across the top of them. One square has a lot of dots in the bottom half and one with less dots just across the top and inside the smaller squares.