Strzałka rozwiń Icon in Vector

Ta ikona Strzałka rozwiń jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The Expand Arrow icon looks like the tip of an arrow, without the shaft, pointing down to the bottom of the page. It also looks like an upside-down equilateral triangle, only without its base.