Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Żadnych narkotyków Icon in PNG

To jest Żadnych narkotyków ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Żadnych narkotyków icon. This icon is depicting the leaf of a marijuana plant with a line drawn through it. The leaf is perfectly symmetrical and contains seven segments that are rounded and pointed towards the end.
This icon is depicting the leaf of a marijuana plant with a line drawn through it. The leaf is perfectly symmetrical and contains seven segments that are rounded and pointed towards the end.