Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Most Icon in PNG

To jest Most ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Most icon. This image is depicting a sturdy bridge over a body of water. The bridge is clearly defined by its archways and has rail guard on top of the structure with two wavy lines underneath the bridge.
This image is depicting a sturdy bridge over a body of water. The bridge is clearly defined by its archways and has rail guard on top of the structure with two wavy lines underneath the bridge.