Categories
Color

Bezpłatna Ikona Książka adresowa

This page shows the different variations of the Książka adresowa from an Icons8 icon pack. Feel free to resize and recolor the icon, and then download the icon in PNG format for free. Icons are available in PNG and vector.
This is a simple icon meant to represent an address book. It's a rectangle stood on end with rounded corners and the @ sign in the middle. The right hand side of the book is hatched with short lines to represent the rings that hold the pages inside the binder.

Powiązane z ikoną Książka adresowa

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie wiadomości ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG