Wybieranie środków Icon in Vector

Ta ikona Wybieranie środków jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There is a half square at the bottom. inside of it there is a circle with a 5 inside of it. there is also a arrow facing up on top of the circle.