Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Przełącz tory Icon in Vector

Ta ikona Przełącz tory jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Przełącz tory icon. This is a image of two railroad tracks coming together. One of the tracks are vertical, and the other set of tracks are curved and are beginning to merge with the vertical set of tracks.
This is a image of two railroad tracks coming together. One of the tracks are vertical, and the other set of tracks are curved and are beginning to merge with the vertical set of tracks.