Download Mydło kosmetyczne Icon (vector, PNG)

Ta ikona Mydło kosmetyczne jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon indicating "cosmetic soap" is mainly a large oval shaped bubble. A much smaller bubble appears as well in the upper left corner of the image. There is another bubble in the upper right hand corner and appears to be made from 2 bubbles.

Powiązane z ikoną Mydło kosmetyczne

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie dom ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG