Download Jakość powietrza Icon (vector, PNG)

Ta ikona Jakość powietrza jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a logo of a rectangle in portrait orientation with curved edges. Coming through the rectangle from left to right are curved line waves. There are three of them and they curve down then up then down.