Przekaż wiadomość dalej Icon in Vector

Ta ikona Przekaż wiadomość dalej jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,900, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There is a rectangular envelope with the folded back. Underneath of it is an arrow pointing right as if to forward.