Categories
Color

Download 5 w kółku Icon (vector, PNG)

Ta ikona 5 w kółku jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a logo of Circled 5. It is pretty much reduced to the number 5. The number 5 is enclosed in a circular border.