Open source

Glify iOS 11

Firma Apple wprowadziła nowe ikony – ikony paska kart. Nie są to już cienkie ikony linearne, tylko ikony wypełnione. Apple nazywa je glifami. Zobacz przewodnik Apple, aby dowiedzieć się więcej

Dodaj

Pobierz

Wszystkie glify

Czegoś brakuje?
Złóż wniosek.. Aktualizujemy codziennie

Obowiązkowe

These icons are a must-have for all iOS developers since WWDC 2017. The older outline style is still valid for lists and other toolbars; check our outline iOS icons

spójność

Ikony spełniają wymagania wytycznych Apple. Wszystkie ikony zachowują taki sam poziom szczegółowości, proporcji wizualnych, grubości kreski, położenia i perspektywy

Open Source

Udostępniamy nasze ikony na licencji Good Boy (rób wszystko, na co pozwoliłaby mama). Jeśli Twoim prawnikom to nie wystarcza, mamy na nie licencję wzajemną MIT