Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Zakaz wjazdu Icon (vector, PNG)

Ta ikona Zakaz wjazdu jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Zakaz wjazdu icon. It's a logo of No Entry reduced to a rectangle enclosed by a circle. The logo is placed in a rounded circle. Looking like the no entry sign seen on the roads.
It's a logo of No Entry reduced to a rectangle enclosed by a circle. The logo is placed in a rounded circle. Looking like the no entry sign seen on the roads.