Download Odkurzacz Icon (vector, PNG)

Ta ikona Odkurzacz jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
There is an egg-shaped form, which is the vacuum cleaner body with a round wheel near the rear of the body for rolling along the floor. A hose comes out the top of the body towards the front of the body of the vacuum and curves up and to the left and then around to the right and down to the ground to attach to the rectangular-shaped head of the hose.

Powiązane z ikoną Odkurzacz

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie dom ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG