Categories
Color

Bezpłatna Ikona Wyłączenie odpowiedzialności

This is the Wyłączenie odpowiedzialności icon for Windows 10. Here we go. Optimized for 32x32 px, these are the simplest icons in the line style. Downloadable formats are PNG and SVG, among others. Icons8 icon pack is unique in providing a huge number of icons designed by the same team of four designers who create the new icons every working day in the same style and with the same quality. Same cool as the Bat Face, huh.
An outline of a hand is held up facing you with an X in the palm. The hand has its fingers placed together, in a motion where it wants you to stop.

Powiązane z ikoną Wyłączenie odpowiedzialności

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie biznes ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG