Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Edycja wideo Icon (vector, PNG)

Ta ikona Edycja wideo jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Edycja wideo icon. This icon for video editing depicts a flat section of a roll of film. The film is rectangular in shape, with tiny rectangles running along the entire top and bottom. There is also a pencil situated at the bottom of the roll of film, which is partially on the film.
This icon for video editing depicts a flat section of a roll of film. The film is rectangular in shape, with tiny rectangles running along the entire top and bottom. There is also a pencil situated at the bottom of the roll of film, which is partially on the film.