Bezpłatna Ikona Bez Skorupiaków

This is the Bez Skorupiaków icon for Windows 10. Here we go. Optimized for 32x32 px, these are the simplest icons in the line style. Downloadable formats are PNG and SVG, among others. Icons8 icon pack is unique in providing a huge number of icons designed by the same team of four designers who create the new icons every working day in the same style and with the same quality. Same cool as the Bat Face, huh.
This icon is depicting a shrimp or some other type of shellfish with a line drawn through it. The shrimp had two legs and three lines drawn across its abdomen.

Powiązane z ikoną Bez Skorupiaków

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie żywność ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG