Robienie na drutach Icon in Vector

Ta ikona Robienie na drutach jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This icon is of a piece of fabric, with wavelike designs in it, hanging from a pair of knitting needles, which are pointed up to the top of the fabric, as if adding more to it.