Słodki ziemniak Icon in Vector

Ta ikona Słodki ziemniak jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,400, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There is a object that is shaped like a leaf but it is much wider and larger. there are 5 lines on it, all with different sizes. it curves a bit to the left.