Bezpłatna Ikona Wersje

This is the Wersje icon for Windows 10. Here we go. Optimized for 32x32 px, these are the simplest icons in the line style. Downloadable formats are PNG and SVG, among others. Icons8 icon pack is unique in providing a huge number of icons designed by the same team of four designers who create the new icons every working day in the same style and with the same quality. Same cool as the Bat Face, huh.
There is a rectangle at the right side. there is another rectangle to the left which seems to be covered by the one on the right side. theres one last rectangle which is covered by the 2nd

Powiązane z ikoną Wersje

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie pliki ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG