Latarka Icon in Vector

Ta ikona Latarka jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,700, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The object is a flashlight with on button on the handle. There are two parts. The cylindrical handle with the button and the cone for focusing light. The cone is wider than the cylinder and attaches to the cylinder just above the button.