Zaloguj się
Zarejestruj się

Zdarzenie Odrzucone Icon in Vector

Ta ikona Zdarzenie Odrzucone jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,400, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon's shaped like a square with a star at the center and a horizontal line that runs towards the top. At the top of the square are two vertical rectangles that overlap, one towards the left and one towards the right. At the bottom right of the square is a overlapping circle with a slanted line running through it.