Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Szerszeń Icon in Vector

Ta ikona Szerszeń jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Szerszeń icon. This is an image of a hornet.  The hornet has a slender body with a head, thorax, abdomen with three segments and two antennae.  The hornet also has three pairs of legs and two wings.
This is an image of a hornet. The hornet has a slender body with a head, thorax, abdomen with three segments and two antennae. The hornet also has three pairs of legs and two wings.