Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Chronić przed wilgocią Icon (vector, PNG)

Ta ikona Chronić przed wilgocią jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Chronić przed wilgocią icon. This is an icon of an umbrella with a curved handle on the bottom.  Outside, or on top of the umbrella are water drops meant to resemble rain, symbolizing Keep Dry.
This is an icon of an umbrella with a curved handle on the bottom. Outside, or on top of the umbrella are water drops meant to resemble rain, symbolizing Keep Dry.