Anuluj Icon in PNG

To jest Anuluj ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,600 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon is a common symbol for expressing denial of permission. It consists of a circle with a large X in the center of it, symbolizing the cancellation of an already-running action.

Wyobrażenie ikony Anuluj Stworzone przez: Burlacu Dumitru

Otrzymaliśmy pomysł na April 08, 2012 i stworzyliśmy ikony na May 31, 2012

I would like a set of an icons for a desktop application which will serve for introductio, update, delete and search.

Icons8
We've created these icons. Please check our huge icon set here http://icons8.com/download-huge-windows8-set/.
Icons8
Please write a list of needed icons.

Opowieść o ikonie Anuluj

Use the cancel icon for things like a date—that girl you met on that mutual cheaters website, a job interview—position for head manager at a tech startup with a starting salary of 120,000, a family gathering—Of course, Christmas is always a blast when you're the one buying everything, and even a pornographic download so your wife doesn't find anything on her work computer. Of the many wonderful things listed, this free downloadable icon is an all-purpose design…ALL.