Categories
Color

Krawiec koszula wzór Icon in Vector

Ta ikona Krawiec koszula wzór jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This is a picture of a t-shirt that is made up of triangular patterns. it has a diamond near the chest/neck area, and a diamond near the torso. the rest are triangular shapes