Categories
Color

Naczosy Icon in Vector

Ta ikona Naczosy jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This is a pair of potato or corn based chips that make a snack. They are peppered with cheese and other flavoring. One of the nachos is laying on top of the other nacho.