Znak wyjścia Icon in Vector

Ta ikona Znak wyjścia jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This sign shows a door with an outline of a person going through it. The purpose of this logo is to show people the exit if they are looking for one.