Temperatura na zewnątrz Icon in Vector

Ta ikona Temperatura na zewnątrz jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There is a lightbulb shaped object that looks upside down at the very right side. there is a circle inside of it with a line on it, facing up. there is a house on the left side