Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Koń Icon (vector, PNG)

Ta ikona Koń jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Koń icon. This icon represents a horse. The shape has a head with a mane of hair rounding down into a straight back into a tail. From the tail with hair, it goes down into four separate legs and rounds back up to the head.
This icon represents a horse. The shape has a head with a mane of hair rounding down into a straight back into a tail. From the tail with hair, it goes down into four separate legs and rounds back up to the head.

Wyobrażenie ikony Koń Stworzone przez: Anonymous

Otrzymaliśmy pomysł na January 19, 2013 i stworzyliśmy ikony na August 04, 2014

I need a simple styalized horse. Not a detailed silhouette. (Whole body. Not just the head)

E.J. Daly
Thanks a million guys!
E.J. Daly
This would be great to go with the set: Cow, Pig, Sheep, Dog, Cat, ...