Download Koń Icon (vector, PNG)

Ta ikona Koń jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon represents a horse. The shape has a head with a mane of hair rounding down into a straight back into a tail. From the tail with hair, it goes down into four separate legs and rounds back up to the head.

Wyobrażenie ikony Koń Stworzone przez: Anonymous

Otrzymaliśmy pomysł na January 19, 2013 i stworzyliśmy ikony na August 04, 2014

I need a simple styalized horse. Not a detailed silhouette. (Whole body. Not just the head)

E.J. Daly
Thanks a million guys!
E.J. Daly
This would be great to go with the set: Cow, Pig, Sheep, Dog, Cat, ...