Download Trzymać z dala od dzieci Icon (vector, PNG)

Ta ikona Trzymać z dala od dzieci jest częścią pakietu ikon 68,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This is a logo of a face of a baby. The baby has two strands of hair going opposite directions and the sitter upset. There is a straight line through the center of the babies head.