Download Posiłek Icon (vector, PNG)

Ta ikona Posiłek jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
There is a single dish with only one fork and one knife on it. There isn't much detail to the fork or knife, just three prongs on the fork and a simple butter knife.