Zaloguj się
Zarejestruj się

Dzwonek obsługi Icon in PNG

To jest Dzwonek obsługi ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,300 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This looks like a half-circle on top of a long rectangle. The rectangle is going horizontally. A very tiny T is on top of the half-circle.

Wyobrażenie ikony Dzwonek obsługi Stworzone przez: Anonymous

Otrzymaliśmy pomysł na October 29, 2013 i stworzyliśmy ikony na December 04, 2013

Shower, Towels, luggage trolley, toilets, bell service....

Icons8
We've already created Shower icon.

Story about Service Icon


A service bell is a simple device used to call attention to staff on duty. Mainly used in restaurants, hotels, and other service-related establishments, service bell typically sits on counters and lobbies for customers’ ease of use. Service bells are very straightforward and evocative in their use -- see one of them, and you’ll immediately know what it’s for. Thus, using service bell icons can be very beneficial for your app or web service.

service icon

We have several service bell icons to choose from, all in different designs:
  • Monochrome
  • Pastel colored
  • Outlined

service bell icon

Need a different kind of service bell, or some other sound-based alarm? We have those, too:
  • Lyre bell
  • Traditional bell
  • Ribbon bell


You can also choose our other service bell-related icons, such as hotels and self-service kiosks, right here:Complete the features of your app or service with our service bell icons today!

service icons