Włóż kartę Icon in Vector

Ta ikona Włóż kartę jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,800, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This looks like a pot with handles on the left and right. The handles are small. There's a big black line running down the side of the pot.