Download PHP Icon (vector, PNG)

Ta ikona PHP jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a black unfilled square with slightly rounded corners. The radii of the rounded corners is very small. In the center of the square there are the letters "PHP" in upper case.