Torba lekarska Icon in Vector

Ta ikona Torba lekarska jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,100, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The image is of a medical case. There is a handle at the top and two latches on the front. There is a medical plus sign on the front of the case. The case is closed by they latches on it.