Użytkownik Kobieta Icon in Vector

Ta ikona Użytkownik Kobieta jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This icon has an oval that is cut off at the top by a shape that resembles female hair that is cut short. In the middle of the oval that represents the head, are two black dots that resemble eyes.