Categories
Color

Download Kawa na wynos Icon (vector, PNG)

Ta ikona Kawa na wynos jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This is a styrofoam cup that is used for coffee or other hot beverages. It is made of recyclable materials. The styrofoam cup keep the heat in the beverage. it also has a cardboard ring on it for your hand to make sure your hand does not get hot.

Powiązane z ikoną Kawa na wynos

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie napoje ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Wyobrażenie ikony Kawa na wynos Stworzone przez: Dan

Otrzymaliśmy pomysł na October 28, 2012 i stworzyliśmy ikony na May 22, 2013

Coffee bean, coffee cup , coffee

Icons8
These icons are ready

Opowieść o ikonie Kawa na wynos


Coffee is truly a gift to humanity. It has stood by your side through thick and thin. Coffee witnessed those moments you were elated with gossip, and the times you overworked and burned the midnight oil. Coffee was especially there the morning after, when you had to function like a person despite feeling more like a zombie.

coffee image


It’s the gift that keeps on giving. With caffeine, you can literally do more. It’s the spinach to your Popeye. As you take a sip from your morning cup, your mood, memory, vigilance, energy levels, reaction time, attention, and logical reasoning improves. And because these functions are linked with intelligence, there’s a possibility that coffee can also make you smarter. (But don’t take our word for it. You may want to try it with reading books.)

A common coffee icon is the steaming cup of coffee.

cup of coffee icon

Alternative icons are the coffee to-go cup and the coffee bean. You can use these icons as part of the logo of your cafe, or on any of your coffee-infused project.

coffee icons

Icons closely linked to the cup of coffee are:coffee related icons

Using these icons reduces the risk of poor visuals.