Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Żadnej broni Icon in Vector

Ta ikona Żadnej broni jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Żadnej broni icon. The icon shows that weapons are not allowed. It is a handgun with a diagonal line going through it. The line goes from the top-left of the gun to the bottom-right.
The icon shows that weapons are not allowed. It is a handgun with a diagonal line going through it. The line goes from the top-left of the gun to the bottom-right.