Categories
Color

Download Strona główna 3 Icon (vector, PNG)

Ta ikona Strona główna 3 jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
A picture of a simplified version of a web page. There is an empty space at the top for a URL. There are blocked lines in it to represent the contents of the page.