Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Spanie w łóżku Icon (vector, PNG)

Ta ikona Spanie w łóżku jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Spanie w łóżku icon. Seen from the side, a person lying down in bed, covered by a blanket. The bed has two legs and a headboard visible.  Only the sleeping person's head is visible. Zs are rising from his/her head.
Seen from the side, a person lying down in bed, covered by a blanket. The bed has two legs and a headboard visible. Only the sleeping person's head is visible. Zs are rising from his/her head.