Download Hashtag duży Icon (vector, PNG)

Ta ikona Hashtag duży jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon for "hashtag large" is a large pound or number symbol. There are two lines running horizontally, stacked one on top of the other. Intersecting these two lines are two vertical lines, also equidistant from one another. The resulting image has a square at its center.

Powiązane z ikoną Hashtag duży

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie wiadomości ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG