Download Przekaż wiadomość dalej Icon (vector, PNG)

Ta ikona Przekaż wiadomość dalej jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
There is a rectangular envelope with the folded back. Underneath of it is an arrow pointing right as if to forward.