Download Papryka Icon (vector, PNG)

Ta ikona Papryka jest częścią pakietu ikon 68,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a logo of paprika. It is sort of shaped like a bell pepper or a longer apple. It has two curves on bottom and three on top with a steam coming out of the top and facing to the right.