Download Fizykoterapia Icon (vector, PNG)

Ta ikona Fizykoterapia jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a log of a person receiving physical therapy from another person. One person is laying down on a table or bed while the other is holding their raised up leg to work on it.