Categories
Color

Download UNICEF Icon (vector, PNG)

Ta ikona UNICEF jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The image is a globe with an adult and a baby inside. The baby is a little higher than the adult like they're being held up. The globe is almost completely surrounded by olive leaves but it doesn't fully enclose the top part of the globe.