Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Tapas Icon (vector, PNG)

Ta ikona Tapas jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Tapas icon. It's a logo of Tapas, reduced to a toothpick with some garnish on it. The toothpick has an olive and cheese left on it. This logo seems to be describing snack foods.
It's a logo of Tapas, reduced to a toothpick with some garnish on it. The toothpick has an olive and cheese left on it. This logo seems to be describing snack foods.