Download Tapas Icon (vector, PNG)

Ta ikona Tapas jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a logo of Tapas, reduced to a toothpick with some garnish on it. The toothpick has an olive and cheese left on it. This logo seems to be describing snack foods.