Categories
Color

Download Koncepcja Icon (vector, PNG)

Ta ikona Koncepcja jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This is a picture to represent "concept". This icon is made by starting with a square. Inside the square are two double sided arrows. One on the left hand side and one at the bottom. There is a light bulb in the image on the top right hand side boxed in by the arrows.

Powiązane z ikoną Koncepcja

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie biznes ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG